Sportkeuring
Aanmeldingsformulier trainingsschema

Hardlopen en/of triathlon... voor je gezondheid, je (maximale) prestatie en volgens schema!

Dat sporten goed voor uw gezondheid is, hoort u de laatste tijd van verschillende kanten. Velen hebben dit advies al opgepakt en zijn begonnen om alleen of in clubverband te gaan trainen. Kijk naar de massale deelname aan grote evenementen in Nederland of elders en je bent overtuigd van het nut en de inzet van velen.

Veel sporters en sportsters hebben weinig tijd of willen niet in clubverband hun favoriete sport beoefenen. Daarom verzorgt SportsFreedom speciaal voor jou een trainingsschema en wordt individueel trainingsadvies gegeven. De schema's worden gemaakt en beoordeeld door Hartger Vrijheid, die nog steeds actief en fanatiek de triathlonsport bedrijft en werkzaam is als spinning en fitnesstrainer.

Inmiddels hebben al diverse sporters hun weg gevonden naar de professionele begeleiding door SportsFreedom. Trimmers, hardlopers (wedstrijd of recreatief), survivallopers, wielrenners, ATB-ers en krachtsporters hebben profijt van de speciaal voor hen opgestelde schema's. Met name van een blessure herstellende sporters hebben veel baat bij de deskundige ondersteuning van en door SportsFreedom

Aan de hand van door jou aangeleverde informatie, zoals ingevuld op onderstaand formulier, maakt SportsFreedom ook voor jou een maatgericht trainingsschema en wordt advies gegeven over een goede en gerichte training.

Trainingsschema

Op basis van het trainen met een hartslagmeter zijn hele goede resultaten te behalen op de korte, middellange en lange termijn. De afstand die u wilt lopen, fietsen, zwemmen of op een andere manier wilt volbrengen is niet van belang: het gaat erom dat u het op een goede en verantwoorde manier doet. De resultaten komen dan vanzelf.

De schema's zijn voor iedereen geschikt en worden individueel opgesteld aan de hand van het door u gestelde doel. Voor de één kan dat zijn "gewoon lekker sporten" en voor de ander "hoe volbreng ik zo goed (en zo snel) mogelijk een marathon of hele triathlon". Natuurlijk is ook alles wat daartussen ligt mogelijk. Kortom: er is voor elk wat wils.

Uw persoonlijke gegevens vult u in op dit formulier. Nadat dit gedaan is en verder voldaan is aan de financiële verplichtingen wordt u een schema en een advies gegeven. Dit schema is bedoeld voor de eerste periode van 3 weken.

Test

Na deze periode kan een test afgenomen worden met behulp van een hartslagmeter die per computer uitgelezen wordt. Na de test worden de waarden uitgelezen en aan jou meegegeven.

Vervolgschema

Na deze eerste periode van 3 weken wordt het maken van de schema's vervolgd, eventueel met behulp van de resultaten uit de test.

Kosten

De kosten voor het beoordelen van het inschrijfformulier en het schema voor de eerste trainingsperiode van drie weken zijn € 75,00.

Hierna kunt u een halfjaarabonnement nemen op de trainingsschema's. Dit gebeurt door de vooruitbetaling van € 145,-- per halfjaar of € 275,-- per jaar. Uw abonnement kan ieder moment ingaan en loopt door tot de eerstvolgende vervaldatum (1 april of 1 oktober).

Indien u voor 1 maart of 1 september schriftelijk - en aangetekend - opzegt, wordt per 1 april of 1 oktober daaropvolgend het abonnement stopgezet. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Zonder bericht wordt het abonnement automatisch met een half jaar verlengd. U ontvangt tijdig bericht omtrent het tijdstip en de wijze van contributie-betaling.


Contact

Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden voor een persoonlijk trainingsadvies.