Blijvend gewichtverlies

Een goede voeding helpt om gezond te blijven. Het verkleint de kans op kanker, hart– en vaatziekten en diabetes type 2. Het klinkt afgezaagd. Iedereen weet het. Toch kampt 50 % van de Nederlanders met overgewicht en komt 55 % van de Nederlanders een voedingsstof tekort zonder dat men dat weet. Slechts weinigen voegen de daad bij het woord en weten wat gezond eten inhoud en hoe dat simpel in het dagelijks leven te realiseren is.


Het aanpakken van gewoontes resulteert in blijvend resultaat.

Om te kunnen veranderen inventariseer ik met u wat uw startpunt is; hoe eet u nu, hoeveel eet u nu, hoeveel wilt u afvallen, waarom eet u, wat vindt u lekker, wat doet u aan bewegen, welke vorm van bewegen geeft u plezier, etc? Om hier achter te komen brengt u een bezoek aan de praktijk. Aan de hand van computerprogramma’s bereken ik de voedingswaarde van de door u ingevulde voeding. In combinatie met overige gegevens maak ik voor u op maat een voorstel om uw voeding te verbeteren. Dit plan van aanpak is op u persoonlijk aangepast, met uw doel en startpunt als basis. Door middel van stap-voor-stap kleine veranderingen aan te geven help ik uw doel te bereiken. Liever langzaam afvallen en effectief, dan snel en jo-jo-en. Uw plan van aanpak wordt in een individueel gesprek met u doorgesproken en toegelicht. U bepaalt zelf hoeveel vervolgbegeleiding u wenst en op welke manier. Dit kan zijn via individuele consulten of groepsbijeenkomsten.